การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

หมอพจีมาศ

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจเป็นโปรแกรมร่วมสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ได้แก่ เส้นเลือดหัวใจตีบ ลิ้นหัวใจรั่วหรือหัวใจล้มเหลว
การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสามารถใช้ได้ทั้งผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการรับประทานยา หรือการผ่าตัด

โดยมีวัตถุประสงค์

  • เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพหัวใจ ส่งผลให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดี
  • ลดระยะเวลาและอัตราการนอนโรงพยาบาล
  • มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

โดยการฟื้นฟูหัวใจประกอบไปด้วย

  • การออกกำลังกายที่ออกแบบเฉพาะรายบุคคล
  • แผนโภชนาการ
  • การรับประทานยาอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ
  • การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค
Privacy Settings