พญ.ภัทรมน วิจักขณาลัญฉ์

หมอภัทรมน วิจักขณาลัญฉ์
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-17:00 แผนก หู คอ จมูก
  • อังคาร 8:00-17:00 แผนก หู คอ จมูก
  • พุธ 08:00-17:00 แผนก หู คอ จมูก
  • พฤหัสบดี 08:00-13:00 แผนก หู คอ จมูก
  • เสาร์ 08:00-13:00 แผนก หู คอ จมูก
  • อาทิตย์ 08:00-16:00 แผนก หู คอ จมูก
หมายเหตุ
Privacy Settings