พญ.สุพัตรา ศรีขจรจิต | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

พญ.สุพัตรา ศรีขจรจิต

พญ.สุพัตรา ศรีขจรจิต
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • เสาร์ 10:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ
Privacy Settings