พญ.เพ็ญนภา จำปาทอง

พญ.เพ็ญนภา จำปาทอง
ชำนาญพิเศษ: จักษุวิทยา (Ophthalmology)
เฉพาะทาง: โรคต้อหิน (Glaucoma)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกตา
  • อังคาร 8:00-17:00 แผนกตา
  • พุธ 8:00-17:00 แผนกตา
  • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกตา
  • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกตา
หมายเหตุ
Privacy Settings