นพ.อภิชาติ โซ่เงิน | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

นพ.อภิชาติ โซ่เงิน

นพ.อภิชาติ โซ่เงิน
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • เสาร์ 09:00-14:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ

เสาร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4

Privacy Settings