นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล

นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
 • อาทิตย์ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
หมายเหตุ

คุณวุฒิ

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • สาขาอายุรศาสตร์ (Internal Medicine), MetroWest Medical Center/Tufts University, Massachusetts, USA
 • สาขาตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography), Boston Medical Center, Massachusetts, USA
 • สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiology), University of Massachusetts, USA
 • สาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Interventional Cardiology), University of Massachusetts, USA

ความชำนาญ

 • โรคหัวใจขาดเลือด
 • การรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบด้วยการสวนหัวใจและขยายด้วยบอลลูน
 • การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 • โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง

Education & Fellowships

Certifications

 • Certificate of Internal Medicine, MetroWest Medical Center/Tufts University, Massachusetts, USA
 • Certificate of National Board of Echocardiography, Boston Medical Center, Massachusetts, USA
 • Certificate of Cardiology, University of Massachusetts, Massachusetts, USA
 • Certificated of Interventional Cardiology, University of Massachusetts, Massachusetts, USA
 • Fellow of American College of Cardiology (FACC)
 • Fellow of The Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (FSCAI)

Fellowship

 • Echocardiography, Boston Medical Center, Massachusetts, USA
 • Cardiology, University of Massachusetts, Massachusetts, USA
 • Interventional Cardiology, University of Massachusetts, Massachusetts, USA

Residency

 • Internal Medicine, MetroWest Medical Center/Tufts University, Massachusetts, USA.

Internship

 • Khon Kaen Hospital, Khon Kaen, Thailand.

Medical School

 • Chulalongkorn University (first class honor), Thailand.

Memberships

 • Thai Medical Council • Royal College of Physicians of Thailand (RCPT)
 • Cardiovascular Intervention Association of Thailand (CIAT)
 • Thai Heart Association • American College of Cardiology (ACC)
 • Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI)
 • Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI) Ischemic Heart Disease Council

บทความ นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล

Privacy Settings