พญ.ประทับใจ นิ่มบริบูรณ์พร

หมอประทับใจ นิ่มบริบูรณ์พร
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • อังคาร 08:00-17:00 แผนกกุมารเวช
  • พุธ 08:00-17:00 แผนกกุมารเวช
  • พฤหัสบดี 08:00-17:00 แผนกกุมารเวช
  • ศุกร์ 08:00-17:00 แผนกกุมารเวช
  • เสาร์ 08:00-17:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ

คุณวุฒิ

  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ความชํานาญ

  • กุมารแพทย์โรคหัวใจ
Privacy Settings