ตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์

ตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์

รายการตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์
  • วัดความดันโลหิต, ชีพจร, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง
  • คำนวณค่าดัชนีมวลกาย
  • ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือด (TSH)
  • ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือด (FT3)
  • ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือด (FT4)
  • ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์
Privacy Settings