วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine

แพคเกจ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine

มะเร็งปากมดลูก สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย รู้ทัน ป้องกันได้

แพคเกจวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine

  • HPV Vaccine Gardasil 9 NEW (9 สายพันธ์ุ 3 เข็ม) สำหรับอายุ 15 ปี ขึ้นไป ราคา 22,000 บาท
  • HPV Vaccine Gardasil (4 สายพันธ์ุ 3 เข็ม) ราคา 9,500 บาท

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ - นรีเวช โทร. 0 4304 2788

* ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการทางการแพทย์แล้ว

Privacy Settings