แพ็กเกจเจาะน้ำคร่ำ

แพ็กเกจการเจาะน้ำคร่ำ

ห่วงใย...ใส่ใจ... เพื่อลูกน้อยที่คุณรัก

แพ็กเกจเจาะน้ำคร่ำ Amniocentesis

การเจาะน้ำคร่ำจะช่วยให้สามารถตรวจพบความผิดปกติและวางแผน แก้ได้อย่างทันท่วงที่ ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่ปลอดภัย

ราคา 11,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกสูติ - นรีเวช 0 4304 2788

Privacy Settings