แพ็กเกจตรวจต้อหิน

แพ็กเกจตรวจต้อหิน

รายการตรวจต้อหิน

  • ตรวจตาโดยจักษแพทย์ด้วยเครื่อง Digital Slit Lamp With Imaging
  • วัดสายตา (Visual Acuity Test)
  • การตรวจวัดความดันลูกตา (Automatic Tonometer)
  • การตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา Mydriatic fundus Camera
  • ตรวจวิเคราะห์ขั้วประสาทด้วยเครื่อง Optical Coherence Tomography (OCT)

ราคา: 2,100 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 4304 2792

Privacy Settings