แผนกจักษุ

แผนกจักษุ

ดวงตา คือ อวัยวะหลักที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ช่วยให้เรามองเห็นและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ ดังนั้นเมื่อเกิดความผิดปกติย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจ เราจึงพร้อมให้บริการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาโรคทางตาเช่น ต้อกระจก ต้อหิน และโรคตาทุกชนิด วัดสายตาประกอบแว่น โดยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย มาตรฐานระดับสากล เพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติและโรคต่างๆ ในแบบระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างตรงจุด เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและดียิ่งกว่าเดิม

โทรนัดหมายหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 043 042792

มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังนี้

 • โรคต้อหิน
 • โรคทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 • โรคตาในเด็กและตาเข
 • โรคกระจกตา

ศูนย์จักษุโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น มีอุปกรณ์ตรวจตาครบวงจรและเครื่องเลเซอร์ ดังนี้

 • เครื่องตรวจตาทั่วไป (Slit-lamp examination)
 • เครื่องวัดค่าสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (Autorefraction and keratometer)
 • เครื่องวัดความดันลูกตา (Tonometry exam)
 • เครื่องตรวจลานสายตา (Computerized static perimetry)
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบไม่ต้องขยายม่านตา (Nonmydriatic fundus photography)
 • เครื่องเลเซอร์จอประสาทตา (Argon laser panretinal photocoagulation)
 • เครื่องเลเซอร์จอตาเพื่อรักษาโรคต่างๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา รอยฉีกขาดที่จอตา

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

Privacy Settings