วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

วัคซีนป้องกัน ไข้เลือดออก

พร้อมดูคุณและครอบครัว

  • ป้องกันการติดเชื้อไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์ 80.2%
  • ไม่จำเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนการรับวัคซีน
  • ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลและลดความรุนแรง 90.4%
  • สามารถฉีดได้ทั้งคนที่เคยหรือไม่เคย ติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อน
  • ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน
  • สามารถฉีดได้อายุตั้งแต่ 4 ปี - 60 ปี

แพ็กเกจวัคซีนไข้เลือดออก

2 เข็ม ราคา 5,600 บาท

ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าฉีดและค่าบริการอื่นๆ แล้ว

ป้องกัน ดีกว่ารักษา

  • เลี่ยงยุงลายกัด
  • ปราบยุงลาย
  • กำจัดลูกน้ำยุงลาย
Privacy Settings