สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

การผ่าตัดโพรงอากาศข้างจมูก

การผ่าตัดโพรงอากาศข้างจมูก

ไซนัส หรือ โพรงอากาศข้างจมูก (Paranasal Sinuses)

โพรงอากาศที่อยู่บริเวณกะโหลกที่อยู่ข้างกะโหลก โดยจะมีทั้งหมด 4 คู่ โดยแต่ละคู่จะอยู่คนละข้างของจมูก ได้แก่ บริเวณหน้าผาก (Frontal sinus) ไซนัสข้างหัวตา (Ethmoid sinus) ไซนัสโหนกแก้ม (Maxillary sinus) และด้านหลังจมูกบริเวณติดกับฐานกะโหลก (Sphenoid sinus) ซึ่งไซนัสทั้งหมดจะมีรูระบายหรือรูเปิดของไซนัสในโพรงจมูก เมื่อเกิดการอุดตันของรูเปิดไซนัสก็จะทำให้เกิดไซนัสเกิดการอักเสบตามมา โดยไซนัสอักเสบมีทั้งหมด 2 ชนิด คือ

 1. ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน คือมีการอักเสบแต่สามารถรักษาให้หายได้ภายใน 3 เดือน
 2. ไซนัสอักเสบเรื้อรัง คือรักษาที่ใช้เวลานานกว่า 3 เดือน และไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา ผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด

สาเหตุของการเกิดไซนัส

ไซนัสอักเสบเกิดจากอะไรก็ตามที่ทำให้รูไซนัสเปิดและมีการอุดตัน เช่น

 • การเป็นหวัด เมื่อเป็นหวัดจะทำให้เกิดการบวมของเยื่อบุภายในช่องจมูกและไซนัส รูเปิดที่ติดต่อระหว่างจมูกกับไซนัสตีบตัน ถ้าการบวมของเยื่อภายในช่องจมูกและไซนัสหายสนิทภายใน 7-10 วัน ก็ไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับไซนัส แต่หากเป็นหวัดนานเกิน 7-10 วัน แล้วไม่หาย หรือเป็นหวัด 3-5 วันแล้วอาการแย่ลง
 • โรคภูมิแพ้ เพราะภูมิแพ้ทำ ให้เยื่อบุภายในช่องจมูกและไซนัสบวม เป็นๆ หายๆ ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดอาการไซนัสอักเสบได้ ทั้งนี้ด้วยสภาพแวดล้อมทางอากาศในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยมลพิษและฝุ่นละออง ทำ ให้ปัญหาที่เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ในการเกิดไซนัสเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
 • ความผิดปกติในช่องจมูก เกิดจากริดสีดวงจมูกและกายวิภาคที่ผิดปกติไปกดเบียดรูเปิดไซนัส เช่น ผนังกั้นจมูกคด กระดูก turbinate บวม เมื่อช่องจมูกมีความผิดปกติ การถ่ายเทอากาศภายในช่องจมูกจึงทำ ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้เกิดการอุดตันของรูเปิดไซนัส และเป็นสาเหตุให้เกิดไซนัสอักเสบได้นั่นเอง

โรดริดสีดวงจมูก (Nasal polyps)

โรดริดสีดวงจมูก คือ การติดเชื้อและอักเสบเรื้อรังต่อเนื่องบริเวณโพรงไชนัส ทำให้เยื่อบุจมูกบวมมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดติ่งเนื้อ ที่เรียกว่า ริดสีดวง พบบ่อยในคนที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรัง หรือ มีการอักเสบในจมูกเป็นระยะวลานาน

อาการ

 • ปวดบริเวณใบหน้า โพรงไซนัส โหนกแก้ม
 • แน่นจมูก หายใจไม่สะดวก
 • มีน้ำมูกสีเหลือง หรือ เขียว เป็นๆ หายๆ
 • มีกลิ่นเหม็นในจมูก หรือ ไม่ค่อยได้กลิ่น

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด (ต้องมีอย่างน้อย 1 ข้อ)

 1. เยื่อแก้วหูทะลุหรือหูอื้อ ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ อุบัติเหตุ (การบาดเจ็บ) หรือการผ่าตัดก่อนหน้าที่ไม่หายเกิน 3 เดือน
 2. ภาวะเยื่อแก้วหูทะลุที่มีผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถอาบน้ำหรือทำกิจกรรมทางน้ำได้อย่างปลอดภัย
 3. มีหนองหรือของเหลวไหลออกมาทางหูเกิน 6 สัปดาห์ แม้จะได้รับการรักษา ด้วยยาปฎิชีวนะแล้ว
 4. มีสภาวะการณ์สูญเสียการได้ยินร่วมด้วย
 5. มี Cholesteatoma เกิดขึ้นร่วมด้วย
 6. มีภาวะโพรงกระดูกหลังหูอักเสบเรื้อรัง mastoiditis เกิดขึ้น

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 2. ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
 4. สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ กสทช. ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่นี่

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านกรมบัญชีกลาง

 1. ข้าราชการ
 2. ลูกจ้างประจำ
 3. ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล (ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
 4. บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)

** ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โทร. 043 042 888 หรือ Call Center 1719
Line Official : @BangkokKhonkaen

Privacy Settings