สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

การผ่าตัดท่อน้ำตา

การผ่าตัดท่อน้ำตา

โรคท่อระบายน้ำตาอุดตัน (Nasolacrimal duct obstruction)

เป็นภาวะที่มีการอุดตันของท่อระบายน้ำตา มีผลให้น้ำตาไม่สามารถระบายออกไปได้ตามปกติ ทำให้เกิดการเอ่อท้นของน้ำตาไหลออกมาภายนอก หรือเกิดการคั่งของน้ำตาหรือของเหลวภายในถุงน้ำตา สาเหตุ เป็นได้ทั้งจาก

 1. ความผิดปกติแต่กำเนิด (Congenital)
 2. ความผิดปกติที่เกิดภายหลัง (Acquired) แบ่งเป็น
  • ชนิดปฐมภูมิ (Primary) เป็นการอุดตันจากการมีผังพืดเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุนำ
  • ชนิดทุติยภูมิ (Secondary) เป็นการอุดตันที่เกิดตามหลังภาวะผิดปกติอื่นๆ เช่น ถุงน้ำตาอักเสบ การติดเชื้อ การอักเสบ เนื้องอก การบาดเจ็บ เป็นต้น

อาการ

 1. น้ำตาไหลมากผิดปกติ (Epiphora) บางครั้งอาจรบกวนการมองเห็น หรือการใช้ชีวิตประจำวัน
 2. มีก้อนที่บริเวณหัวตา เนื่องจากถุงน้ำตาโป่งจากมีของเหลวคั่งอยู่ภายใน
 3. มีอาการอักเสบเรื้อรังของถุงน้ำตา บางครั้งอาจมีหนองไหลออกมาจากท่อน้ำตา
 4. อาจมีการอักเสบของผิวหนังบริเวณถุงน้ำตา ซึ่งอยู่บริเวณหัวตา
 5. อาการอาจเกิดทั้งสองตา หรือตาเดียว แล้วแต่ว่าการอุดตันนั้นเกิดที่ใด

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด (ต้องมีอย่างน้อย 1 ข้อ)

 1. ท่อระบายน้ำตาอุดตันและมีอาการมากจนรบกวนการใช้ขีวิตของผู้ป่วย
 2. มีการอักเสบของถุงน้ำตาเรื้อรัง Chronic dacryocystitis
 3. เกิดหินปูนในถุงน้ำตา Dacryolith

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 2. ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
 4. สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ กสทช. ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่นี่

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านกรมบัญชีกลาง

 1. ข้าราชการ
 2. ลูกจ้างประจำ
 3. ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล (ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
 4. บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)

** ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โทร. 043 042 888 หรือ Call Center 1719
Line Official : @BangkokKhonkaen

Privacy Settings