วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับอายุ 9-15 ปี

แพคเกจ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับอายุ 9 - 15 ปี

มะเร็งปากมดลูก สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย รู้ทัน ป้องกันได้

แพคเกจวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับอายุ 9 - 15 ปี

  • HPV Vaccine Gardasil 9 NEW (9 สายพันธ์ุ 2 เข็ม) ราคา 14,900 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกุมารเวช โทร. 0 4304 2717

* ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการทางการแพทย์แล้ว

Privacy Settings