นวัตกรรมการฝึกกลืน

นวัตกรรมการฝึกกลืน ด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

นวัตกรรมการฝึกกลืน ด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

โดย นักกิจกรรมบำบัดเชี่ยวชาญด้านการกลืน
 • ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน และลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล
 • ฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต ได้อย่างปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับผู้รับบริการที่มีปัญหา

 • ภาวะกลืนลำบากจากการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ
 • ใส่สายป้อนอาหารทางจมูก
 • ได้รับบาดเจ็บทางสมอง
 • ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
 • ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
 • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะกลืนลำบาก

 • อาการไอ สำลัก หายใจลำบาก
 • ภาวะขาดน้ำและสารอาหาร
 • ภาวะปอดอักเสบจากการสำลักอาการ
 • หากกรณีรุนแรงอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4304 2811
Privacy Settings