สิทธิพิเศษข้าราชการและครอบครัวผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

ผ่าตัดเปลี่ยนเข่า

สิทธิพิเศษข้าราชการและครอบครัวผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
จ่ายเพียง 139,000 บาท

โรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม หมายถึงภาวะที่ข้อเกิดความผิดปกติเนื่องจากสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงแบบถดถอยซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับอายุมากขึ้น หรือโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุผิดปกติเกิดกับข้อเข่ามาก่อน เช่น การอักเสบของข้อเข่าจากการติดเชื้อ ไขข้ออักเสบ กระดูกหัก เป็นต้น แล้วทำให้ในเวลาต่อมาผิวข้อปกติและเกิดข้อเสื่อมตามมา ข้อเสื่อมชนิดนี้พบได้ประปรายในผู้ป่วยทุกอายุ

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาพบแพทย์เมื่ออาการต่างๆ เกิดขึ้นพอควรแล้ว หรือไม่สามารถประกอบภารกิจประจำวันได้เหมือนเดิม อาการหลักๆ คือ อาการปวด ขัด และหรือบวมข้องข้อเข่า หรือในรายที่มีข้อเข่าโก่งอยู่บ้างแล้ว ก็มักจะมาด้วยเรื่องเข่าผิดรูป หรือทำให้เกิดปัญหาปวดมากขณะเปลี่ยนท่า เช่นจากนั่งเป็นยืน

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total knee Replacement) ต้องมีครบทุกข้อ

  1. ให้การรักษาอนุรักษ์ ทั้งการไม่ใช้ยาและการใช้ยาร่วมกันแล้วไม่ได้ผลเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน
  2. มีผิวข้อเข่าทุกผิวเสื่อมอย่างรุนแรง (severe tri-compartmental osteoarthritis)
  3. อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป

 สิทธิพิเศษ

  1. ตรวจสุขภาพช่องฟัน ก่อนผ่าตัด
  2. โปรแกรมกายภาพ ก่อน และ หลังผ่าตัด 5 ครั้ง
  3. ผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
แผนกกระดูกและข้อ โทร. 043-042772

Privacy Settings