กกระดูกและข้อ

แผนกกระดูกและข้อ

กระดูกจะเสื่อมลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นและจากการมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ผิดวิธี รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็มีส่วนทำให้กระดูกเกิดความผิดปกติได้ เมื่อเกิดปัญหากระดูกและข้อ การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีคือหัวใจสำคัญ เราจึงต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอย่างครอบคลุม ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้มีประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นปัญหากระดูกและข้อต่างๆ กระดูกสันหลัง กระดูกหัก เป็นต้น รวมทั้งการผ่าตัดกระดูกและข้อโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากด้วยประสบการณ์กับอุปกรณ์ที่มีความพร้อมและปลอดภัย ทำให้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ ผู้ป่วยเจ็บน้อย ฟื้นตัวไว กลับไปใช้ชีวิตได้ดังเดิมในเวลาไม่นาน

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

แผนกให้บริการและคลินิก

Privacy Settings