อัตราค่าบริการห้องพัก

อัตราค่าบริการห้องพัก รพ.กรุงเทพขอนแก่น

ค่าอาหาร

  • อาหารไทยมื้อละ 220 ( ห้อง Deluxe มื้อละ 300 บาท ห้อง Superior มื้อละ 500 บาท )
  • อาหารทางสายยาง มื้อละ 285 บาท
  • อาหารญี่ปุ่น, ยุโรป มื้อละ 350 บาท

มาตรฐานการคิดค่าบริการห้องพัก

  • ห้องสังเกตอาการ น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ราคาค่าห้อง 2,500 บาท/ครั้ง
  • นอนห้องพัก เกิน 6 ชั่วโมง ราคาห้องเท่ากับ 1 วัน
  • สามารถใช้ห้องพักต่ออีก 2 ชั่วโมงโดยไม่เสียคำใช้จ่าย นับจากเวลาที่ชำระค่าบริการ
หมายเหตุ
  • อัตราโปรโมชั่นสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
  • ห้องที่มีอุปกรณ์เสริมเพื่อรองรับเครื่องมือพิเศษต่างๆ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ห้องพักสำหรับผู้ป่วยเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Privacy Settings