โปรแกรมทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ทางเลือด

โปรแกรมทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ทางเลือด (Blood Test)
  • ทดสอบภูมิแพ้อาหาร สัตว์และสิ่งแวดล้อมในเด็ก
  • ทดสอบภูมิแพ้อาหาร
  • ทดสอบภูมิแพ้สัตว์และสิ่งแวดล้อม
  • ทดสอบภูมิแพ้อาหาร สัตว์และสิ่งแวดล้อม

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4304 2716 - 20

Privacy Settings