ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

รายการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์
  • วัดความดันโลหิต, ชีพจร, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง
  • คำนวณค่าดัชนีมวลกาย
  • Carcinoembryonic Antigen
  • Stool & Fecal occult blood
Privacy Settings