ตรวจคัดกรอง การติดเชื้อโควิด-19

ตรวจคัดกรอง การติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR (STAT) ด้วยเครื่อง Gene expert

ตรวจคัดกรอง การติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR (STAT) ด้วยเครื่อง Gene expert

ยิ่งรู้เร็ว! ลดการแพร่เชื้อ! ตรวจอาการตามนี้!

  1. มีไข้, ไอ, จาม, เจ็บคอ, มีน้ำมูก
  2. เหนื่อย หายใจลำบาก
  3. สูญเสียการได้กลิ่น ไม่รู้รส
  4. เพิ่งกลับจากพื้นที่เสี่ยง

ถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้ภายใน 14 วัน หลังกลับจากพื้นที่ระบาดที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการควรรีบไปพบแพทย์ หรือติดต่อเข้ารับการตรวจไวรัส

ตรวจได้ในราคา

  • 4,000 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์)
  • 4,500 บาท (รับใบรับรองแพทย์)

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 0 4304 2888

Privacy Settings