วัคซีนเด็ก อายุ 1 - 2 ปี 6 เดือน

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก อายุ 1 ปี ถึง 2 ปี 6 เดือน

ฉีดวัคซีนและประเมินพัฒนาการ โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก เสริมเกราะคุ้มกัน ให้เจ้าตัวน้อย เติบโต สมวัย (สำหรับเด็กอายุ 1 ปี ถึง 2 ปี 6 เดือน)

รายการวัคซีน

อายุ 1 ปี - 2 ปี 6 เดือน

  • วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส เข็มที่ 1 (Varicella Virus Vaccine - 1st does)
  • วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส เข็มที่ 2 (Varicella Virus Vaccine - 2nd does)
  • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ เข็มที่ 1 (Hepatitis A Virus Vaccine - 1st does)
  • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ เข็มที่ 2 (Japanese Encephalitis Vaccine - 2nd does)

อายุ 1 ปี - 6 เดือน

  • วัคซีนรวม 5 โรค ป้องกันโรคไอกรน, โรคบาดทะยัก, โรคคอตีบ, โรคโบลิโอ, และโรคเยื่อหุ้มสมองจากฮิป (DTaP - IPV - Hib Vaccine)

อายุ 2 ปี

  • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ เอ เข็มที่ 2 (Japanese Encephalitis Vaccine - 2nd does)

อายุ 2 ปี 6 เดือน

  • วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม เข็มที่ 2 (Measles - mumps - rubella Vaccine - 2nd does)
 

ฟรี เคลือบฟันด้วยฟลูออไรค์ 1 ครั้ง

Privacy Settings