วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก

วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก Enterovirus Type 71 Vaccine, Inactivated (Human Diploid Cell)

ข้อบ่งใช้ในการรักษา

เพื่อป้องกันโรค มือ เท้า ปาก (Hand-Foot-And-Mouth Disease; HFMD) ที่มีสาเหตุมาจาก การติดเชื้อ EV-71 วัคซีนนี้ไม่สามารถใช้เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ที่มีสาเหตุจากเชื้อเอนเทอโรไวรัสชนิดอื่น (รวมถึงค็อกซ์แซกกี้ไวรัส A16 และอื่นๆ)

ความแรง (Strength)

ขนาดบรรจุ 0.5 มิลลิลิตร/ขวด (กระบอกฉีดยา), ขนาดบรรจุ 0.5 มิลลิลิตร ต่อขนาดการใช้ แต่ละครั้งประกอบด้วย 100U ของระดับแอนติเจนเอนเทอโรไวรัส ชนิด 71

ขนาดและวิธีใช้ (Dosage and administration)

 • วัคซีนสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี ที่อาจได้รับเชื้อเอนเทอโรไวรัส ชนิด 71 (EV-71)
 • การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน (โดยฉีดวัคซีนครั้งละ 0.5 mL)
 • ยังไม่มีข้อมูลเรื่องการฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิต้านทาน (booster dose)
 • วัคซีนนี้แนะนำให้ใช้โดยการให้ผ่านการฉีดเข้าในกล้ามเนื้อ (Intramuscular)

อาการไม่พึงประสงค์

 • ไข้
 • ปวด ผื่นแดง คัน บวม บริเวณฉีด
 • ความอยากอาหารลดลง ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน
 • อ่อนแรง
 • ภาวะภูมิไวเกิน

ข้อห้ามใช้

 1. ผู้ที่เพ้สารสำคัญและสารอื่นที่เป็นส่วนประกอบในวัคซีน รวมถึงสารปรุงแต่งอื่น, ฟอร์มัลดีไฮด์ และ คานาไมซิน ซัลเฟต
 2. ผู้ที่อยู่ระหว่างเป็นไข้หรือระหว่างเป็นโรคเฉียบพลัน
 3. ผู้ที่เป็นโรครื้อรังรุนแรงหรือร่างกายกำลังมีภาวะภูมิแพ้ต่ออะไรบางอย่าง

ราคา 3,900 บาท/เข็ม

(รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)
 

ประสิทธิผลในการป้องกันโรของวัศซีน Entrovac อาจจะไม่ถึง 100% ในผู้รับวัคซีนทุกรายเช่นเดียวกับวัศซีน ชนิดอื่น **

EntroVac : Enterovirus Type 71 Vaccine, Inactivated (Human Diploid Cell)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 4304 2888, 0 4304 2716

Privacy Settings