เอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอก

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอก CT Chest

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอก CT Chest Low dose

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรังสีวินิจฉัย

โทรศัพท์ 0 4304 2830

Privacy Settings