สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า MDRT

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า MDRT

ขอมอบสิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกและลูกค้า MDRT

สิทธิพิเศษ

  • รับของที่ระลึกสำหรับลูกค้าประกันฯ เมื่อเข้า admit ที่โรงพยาบาล
  • ห้องรับรองพิเศษ (นัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วัน)
  • ขอประวัติการรักษา 1-5 วันทำการ
  • อัพเกรดห้องพัก สำหรับลูกค้าประกันฯ กรมธรรม์ 3,500 บาท ขึ้นไป (Deluxe room / แสดงหน้ากรมธรรม์เพื่อรับสิทธิ์)
  • อัพเกรดห้องพัก สำหรับลูกค้าประกันฯ กรมธรรม์ 7,000 บาท ขึ้นไป (Superior room / แสดงหน้ากรมธรรม์เพื่อรับสิทธิ์)

เงื่อนไข

  • แสดงบัตรสมาชิก MDRT หรือหลักฐานเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ ผ่านช่องทางไลน์โรงพยาบาล
  • กรุณาแจ้งนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 2 วัน
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
Privacy Settings